TAKSİM-CİHANGİR-FINDIKLI-KARAKÖY-GALATA Gezi Rotası


Alman Sarayı
Cihangir Camii
Molla Çelebi Camii
Sanayi-i Nefise
   Mektebi

Nusretiye Camii
Tophane Çeşmesi
Kılıç Ali Paşa Camii
Tophane-î Amire
Surp Krikor Lusavoriç
   Ermeni Kilisesi

Saint Benoit Lisesi
Galata Köprüsü
Karaköy Mescidi
Karaköy Palas
Ömer Abed Han
Hayyar Han
Ziraat Bankası Binası
Akbank Binası
Nordstern Han
Yeraltı Camii
Arap Camii
Saliha Sultan
   Çeşmesi

Sokullu Mehmet Paşa
   Camii

Osmanlı Bankası
   Binası

Kamondo
   Merdivenleri

Zülfaris Sinagogu
Terziler Sinagogu
Galata Kulesi
Galata Evi
İngiliz Bahriye
   Hastanesi

Kırım Kilisesi
Doğan Apartmanı

Büyük boy için tıklayın

2007

 

 

 

Harita

 


 

KAMONDO MERDİVENLERİ

İstanbul'un Galata semtindeki Voyvoda Caddesi'yle ile Banker Sokağı'nı birleştiren barok üslûplu merdivenlerdir.

1850'li yıllarda yapılan merdivenler bölgenin en önemli banker ailelerinden biri olan Kamondo Ailesinden Avram Kamondo tarafından yaptırılmıştır. O zamanlar Banker Sokağı da Rue Kamondo (Kamondo Caddesi) olarak bilinmekteydi.

KAMONDO AİLESİ

Kamondo Ailesi Zengin bir Sefarad Yahudi bankacı ailesiydi. İstanbul'un, modernleşmesinde çok önemli katkıları olan bir aile olan Kamondo Ailesi engizisyondan kaçarak ilk önce Venedik’e, ardından İstanbul’a gelmiş, son fertleri II. Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampı’nda yok edilmişlerdir. Doğu’nun Rotschild’i diye anılan ailenin önemli ferdi Abraham-Salomon de Kamondo, modernleşmenin kent içi yaşamdaki öncülerinden biri olmuştur. Modern bankacılığın kurucularından biri olmasının yanı sıra İstanbul’da ilk belediyenin kuruluşunda, kentsel altyapının modernleşmesinde, yeni ve modern eğitim kurumlarının oluşumunda rol almış, önemli şehircilik, mimarlık ve kültür yatırımlarına da öncülük etmiştir. İstanbul’un 19.yy.da Avrupa kentleri ile paylaştığı değerlerin ve kurumların oluşmasında ailenin ve Abraham–Salomon de Kamondo’nun bir sosyal girişimci olarak büyük bir payı vardır.

Yahudi cemaatinin önderi olan Abraham–Salomon de Kamondo, ilk belediye olan 6. Daire’nin kuruluşunda da görev aldı. Bankalar Caddesi’ndeki Kamondo merdivenlerini 1870–1880 yıllarında yaptıran ünlü banker yaşamını yitirince, Hasköy’de kendisinin yaptırdığı anıt mezara devlet töreniyle defnedildi. İstanbul’un gelişimi ve modernleşmesine katkı sağlayan Kamondo ailesinin anısına, Karaköy Bankalar Caddesi’ndeki merdivenlere Türkiye Yahudi Hahambaşılığı’nın da katılımıyla düzenlenen törenle plâket çakılmıştı.

1815'te kurdukları ve Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ni finanse eden İshak Kamondo ve Şürekâsı unvanlı banka, Şirket-i Hayriye ve Dersaadet Tramvay Şirketi'ne ortaklıkları, Altıncı Daire-i Belediye'nin kuruluşuna verdikleri katkılar, en önemli girişimleri arasındadır.

Kamondo Ailesi, Osmanlı modernleşmesinde iz bırakan sayısız yapı inşa ettirmiştir. Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Résidence, Serdar-ı Ekrem Sokak'taki Kamondo Hanı, Meşrutiyet Caddesi'ndeki Büyükada Han, Karaköy'de Saatçi Han, Latif Han, Lacivert Han, Yakut Han, Kuyumcular Han, Lüleci Han, Gül Han ve Bankalar Caddesindeki Kamondo Merdivenleri bunlar arasında sayılabilir.

Kamondo Ailesi’nin Avrupa’da siyasal ve kültürel kurumların gelişmesinde de rol aldığı görülmektedir. Kamondoların kültür ve sanata katkıları, ailenin Paris'e yerleşmesinden sonra da devam etmiştir. Champs Elysées'deki Ulusal Tiyatronun kurulması, Louvre Müzesi'ne bağışlanan empresyonist tablo koleksiyonu, 18. yüzyıl sanat eserlerini bir araya getiren Nissim de Camondo Müzesi, bu girişimler arasındadır. Kamondo’nun İtalyan Birliği’nin kurulmasına verdiği destek ve “Kont” unvanını alması da, bunun kanıtıdır.

 

< Ana Sayfa
 

www.fotografkiraathanesi.com | www.fotografkiraathanesi.net