TAKSİM-CİHANGİR-FINDIKLI-KARAKÖY-GALATA Gezi Rotası

Alman Sarayı
Cihangir Camii
Molla Çelebi Camii
Sanayi-i Nefise
   Mektebi

Nusretiye Camii
Tophane Çeşmesi
Kılıç Ali Paşa Camii
Tophane-î Amire
Surp Krikor Lusavoriç
   Ermeni Kilisesi

Saint Benoit Lisesi
Galata Köprüsü
Karaköy Mescidi
Karaköy Palas
Ömer Abed Han
Hayyar Han
Ziraat Bankası Binası
Akbank Binası
Nordstern Han
Yeraltı Camii
Arap Camii
Saliha Sultan
   Çeşmesi

Sokullu Mehmet Paşa
   Camii

Osmanlı Bankası
   Binası

Kamondo
   Merdivenleri

Zülfaris Sinagogu
Terziler Sinagogu
Galata Kulesi
Galata Evi
İngiliz Bahriye
   Hastanesi

Kırım Kilisesi
Doğan Apartmanı

Büyük boy için tıklayın

1880-1893 Yılları

Büyük boy için tıklayın

2008

Büyük boy için tıklayın

1880-1893 Yılları

Büyük boy için tıklayın

2008

 

Harita


 

CİHANGİR CAMİİ

 Osmanlı Hanedanı üyeleri, Fetih sonrasında, kentin Beyoğlu yakasında uzun yıllar boyu yapısal etkinliklere girişmemişlerdir. İlk kez 1559'da Kanuni ve Hürrem'in en küçük oğulları Cihangir'in ölümünden sonra, bir cami yaptırılmıştır.
 Fındıklı yamaçlarında, günümüze erişemeyen tek minareli, küçük bir camidir. Cihangir'in anısına bir zamanlar bir Pagan tapınağı veya Bizans’ın bir manastırının bulunduğu yamaca, Ayvansarayı'nın yazdığına göre Şehzade’nin bir çardaktan doyumsuz manzara izlediği, saraydan her gün gördüğü yere, Mimar Sinan'a küçük bir cami yaptırılır.
 Özgün biçimi hakkında pek bilgi yoktur. Kırma ahşap çatılı ve tek minareli olduğu, 1580 tarihli bir çizimden anlaşılmaktadır. Küçük olarak tasarlanması, o günlerde fazla “cemaat”i olmadığı gibi bir gerekçeye dayanmış olabilir. Cami, zamanla çevredeki yerleşmenin merkezi olmuş ve mahalle de Cihangir olarak anıla gelmiştir. Yapıldığı yıllarda kıyıdan başlayan koruluklar içinde yalnız bir camidir. Fındıklı’dan dik merdivenle çıkılan camiyi Evliya Çelebi “cihannüma” olarak nitelemektedir. Cami'nin yanında bir de sübyan mektebi yapılmış, altmış yıl sonra da bir Halveti tekkesi kurulmuştur. Beş kez büyük yangın geçirdikten sonra, mahalle, Cami ve Tekke de defalarca onarılmış, yeniden yapılmıştır. Günümüzdeki Cami, XIX. yy ortalarından sonra yaygınlaşan tipolojiye uyan, kare hacimli, tek kubbeli, iki minareli bir camidir. Kubbe, dört büyük kemere oturtulmuş, kemer içleri yelpaze biçimli ışınsal pencerelerle doldurulmuş, altta da kemerli sıra pencereler yer almıştır.

 

< Ana Sayfa


 

www.fotografkiraathanesi.com | www.fotografkiraathanesi.net