TAKSİM-CİHANGİR-FINDIKLI-KARAKÖY-GALATA Gezi Rotası


Alman Sarayı
Cihangir Camii
Molla Çelebi Camii
Sanayi-i Nefise
   Mektebi

Nusretiye Camii
Tophane Çeşmesi
Kılıç Ali Paşa Camii
Tophane-î Amire
Surp Krikor Lusavoriç
   Ermeni Kilisesi

Saint Benoit Lisesi
Galata Köprüsü
Karaköy Mescidi
Karaköy Palas
Ömer Abed Han
Hayyar Han
Ziraat Bankası Binası
Akbank Binası
Nordstern Han
Yeraltı Camii
Arap Camii
Saliha Sultan
   Çeşmesi

Sokullu Mehmet Paşa
   Camii

Osmanlı Bankası
   Binası

Kamondo
   Merdivenleri

Zülfaris Sinagogu
Terziler Sinagogu
Galata Kulesi
Galata Evi
İngiliz Bahriye
   Hastanesi

Kırım Kilisesi
Doğan Apartmanı

 

 

 

 

 

Harita

 


 

GALATA KÖPRÜSÜ

Altın Boynuz’un (Hrisokeras-Haliç) ayırdığı Konstantinopolis’in İki yakasını bağlayan ilk köprünün, V.yy’da Blahernai Surları yakınında Ayvansaray’da yapıldığı bilinmektedir. İustinianos, 518’de bu köprünün yerine yenisini taştan yaptırır, ancak bunun ne süreyle ayakta kaldığı belli değildir. 1453’te o köprünün çoktan yok olduğu, Fatih’in kuşatma sürecinde, hemen aynı yerde zincirlerle bağlanan kayıklarla oluşan geçici bir köprü yaptırmasından anlaşılıyor. 1503’te Leonardo da Vinci tek kemerli, 240 m uzunlukta tasarladığı bir Haliç Köprüsü önerisini Sultan II. Bayezid’e sunduysa da bu girişiminden bir sonuç alamaz. Ve belki bin yılı aşan bir süre, binlerce pereme iki kıyıyı bağlar, 1836’ya dek değişik iskeleler arasında gider gelirler de kimsenin aklına köprü yaptırmak gelmez. Unkapanı-Azapkapı arasında yaptırılan ilk köprüden dokuz yıl sonra bu kez Eminönü-Karaköy arasında Bezmialem Valide Sultan’ın ön ayak olmasıyla Tersane-i Hümayun‘da dubalı, ahşap “Cisr-i Cedid” (Yeni Köprü) yaptırılır. (1845) Galata bankerlerinin etkinlikleriyle büyüyen, canlanan Karaköy için yıpranmaya yüz tutan Köprü’nün yetmediği görülünce 1863’te tersanede daha büyük, daha geniş bir köprü –gene ahşaptan- yaptırılır. Ne var ki, Batı’da geliştirilen yapı teknolojisi, artık köprülerin demirden yapılmasını gündeme getirmektedir; Büyük İngiliz, Fransız şirketlerinden öneriler gelmeye başlar, 1896’da anlaşma yapılır. Yapım hızla sürdürülürken, bağlantı noktalarının elverişsizliği ileri sürülür ve 1872’de bu köprü Karaköy yerine Unkapanı’na kaydırılır. 1878’de ise Eminönü-Karaköy arasında yirmidört dubayla taşıtılan, orta bölümü gemi geçişleri için açılabilen, yanlarında iskelelerin, deniz hamamlarının yer aldığı; dönemine göre çağdaş bir demir köprü inşa edilir. 1894’ten başlayarak Batılılar, yeni yeni bir dizi öneri hazırlatır. Yapım yarışına Almanlar da katılır. Bu yarışı Almanlar kazanır, MAN şirketinin öncülüğünde bir konsorsiyumla imzalanan 1907 sözleşmesi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra 1909’da yenilenir ve köprünün yapımına başlanır. 27 Nisan 1912 günü açılan köprü 237 000 altına mal olmuştur. Yirmi sekiz büyük duba tarafından taşınır ve 466 m uzunluktadır. Orta kısmı katlanarak açılır bir biçimde yaptırılmıştır. İlk yıllarda geçiş paralıdır. Elektrikli tramvaylar, Marmara ve Haliç yönlerindeki iskelelere gelip giden gemilerle kentiçi ulaşımının da odağıdır artık. Alttaki bölümlere zaman içinde dükkânlar, kahveler, lokantalar yerleşir. Gün geçtikçe önce tramvaylar yok oluverir. Sonra bir yangın geçirir ve Haliç’te bir yere çekilir, sonra da Hasköy’e taşınır.

 

< Ana Sayfa
 

www.fotografkiraathanesi.com | www.fotografkiraathanesi.net