ÜSKÜDAR Gezi Rotası


Üsküdar
Valide-i Cedid Camii
Mimar Sinan Hamamı
Karadavud Paşa
   Camii

Selman Ağa Camii
Horhor Çeşmesi
Mihrimah Sultan
   Camii

Şeyh Devati Camii
Abdi Efendi Camii
Abdülbaki Efendi
   Camii


Büyük Boy İçin Tıklayınız

2008

Büyük Boy İçin Tıklayınız

2008

 

Büyük Boy İçin Tıklayınız

Harita


 

HORHOR ÇEŞMESİ
(KEMANKEŞ AHMET AĞA ÇEŞMESİ)

Hakimiyet-i Milliye Caddesi ile Selamni Pak Caddesi köşesinde Selman Ağa Camii'nin kuzeyinde, avlu duvarının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır. Kemankeş Ahmet Ağa çeşmesi olarak da bilinmektedir. Çeşme muhtemelen 1911 yılında Üsküdar tramvay hattının döşenmesi sırasında yola çıkıntı teşkil ettiğinden şimdiki yerine alınmıştır. Çeşmede kitabe bulunmadığından hangi tarihte kim tarafından hangi mimara yaptırıldığı bilinmemektedir.
Muntazam kesme taştan inşa edilmiş olup üç cephelidir. Cephelerin her birinde kırmızı taştan sivri kemerli nişler içerisinde ayna taşları yer almaktadır. Kemerlerin üzerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş panolar vardır. Kemerler, panolar ve dışa taşkın tuğla saçağı 1911 yılında yapılmıştır.
Kaynak; Yukarıdaki bilgiler Selman Ağa Camii'nin Türkçe hazırlanmış kitabesinden alınmıştır.

Site Notu;
Yukarıda söz edilen kitabede, çeşmede "Kemerlerin üzerinde renkli desenli çinilerle çerçevelenmiş panolar vardır." yazmasına karşın, bu çiniler artık yerinde değil. Aşağıdaki fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bu çinilerin ya tahrip edilmiş ya da ticari amaçlı sökülmüş olduğu görülmektedir. Ayrıca çeşmenin genel durumunun da iyi olduğunu söylemek zordur.

Artık çinilerden eser yok!

< Ana Sayfa
 

www.fotografkiraathanesi.com | www.fotografkiraathanesi.net